National Faculty (Evolving)

A George Koshy Mohit Gupta S T Yavagal
A V Anjaneyulu Navin C Nanda Sameer Shrivastava
Ambuj Roy Nitin Burkule Sandeep Juneja
Anita Saxena P Krishnam Raju Sanjay Mehrotra
Arun Gogna Poonam Malhotra Sanjay Mittal
Ashok Garg Praveen Chandra Savitri Shrivastava
Ashok Garg R Alagesan Simmi Manocha
Ashok K Omar R Manivasagam Srikanth Sola
Balbir Singh Rajan J Manjuran Sundeep Mishra
C K Ponde Rajeev Gupta T M Agarwal
C Narsimhan Rakesh Gupta V Amuthan
G Vijayaraghavan Ravi Kasliwal Vikas Kohli
Gaurav Kapoor Rekha Mishra Vinayak Agarwal
H K Chopra S C Manchanda Vivek Kumar
H K Chopra S K Kaushik Vivek Tandon
Hansa Gupta S K Parashar
J C Mohan S Ramakrishnan
Manish Bansal S Shanmugasundaram

Cooperating Societies

Our Academic Partners